Politica de confidențialitate

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Teknica Legno, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumnevoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Unul dintre principiile fundamentale ale acestui cadru legal este transparența, motiv pentru care am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumnevoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta modificări ale modalității prin care prelucrăm datele dumnevoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Teknica Legno este denumirea comercială a S.C. Teknica Legno S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Plaiu Câmpinei, Șotrile, 6, Prahova, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J29/1149/24.07.2013, cod unic de înregistrare fiscală RO32054190. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă invităm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected] sau prin poștă / curier la adresa Bogdan Petriceicu Hașdeu, 83, Câmpina, Prahova cu mențiunea: „în vederea protecției datelor”.